SML:n liittokokous järjestetään 23.4.2016 Seinäjoella

15.1.2016

SUOMEN MOOTTORILIITON LIITTOKOKOUS 23.04.2016

SML:n vuoden 2016 liittokokous järjestetään Seinäjoella 23.04.2016.

Muistutuksena liittokokouksen tärkeistä päivämääristä seuraavaa:

Edustuskelpoisuus: Jäsenyhdistys, joka on tammikuun 31. päivään mennessä suorittanut kaikki maksut edelliseltä tilikaudelta, on oikeus lähettää liittokokoukseen enintään kaksi edustajaa.

Esitykset:
Asiat, jotka liiton jäsenyhdistys haluaa käsiteltäväksi liittokokouksessa, on esitettävä kirjallisesti liiton hallitukselle ennen helmikuun 1. päivää.

Henkilöesitykset:
Henkilöistä, joita jäsenyhdistys haluaa esittää liiton hallitukseen, tulee tehdä kirjallinen esitys ja näiltä esitetyiltä henkilöiltä tulee saada kirjallinen suostumus. Esitykset tulee toimittaa Suomen Moottoriliittoon ennen maaliskuun 1. päivää.