SML:n liittokokous järjestettiin 11.5.2022

12.5.2022

SML:n liittokokous järjestettiin nyt toista kertaa hybridijärjestelyin ja kerhoilla oli mahdollisuus osallistua kokoukseen joko paikan päällä Helsingin Haagassa tai etäyhteyksin Zoom- yhteyden välityksellä. Uutta kokouksessa oli kokonaisuudessaan sähköinen äänestysjärjestelmä, mikä tarkoitti sitä, että myös paikan päälle saapuneet edustajat äänestivät sähköisen palvelun kautta. Kaikkiaan kokoukseen osallistui 31 eri moottorikerhoa ympäri Suomea. Kokouksen puheenjohtajana toimi SML:n kunniapuheenjohtaja Juhani Halme.

Kokous piti sisällään merkittäviä toimintaan vaikuttavia esityksiä ja ehkä suurimpana on nostettava esille SML:n ry-sääntöjen uudistus, joka laadittiin vuoden 2021 aikana toteutetun strategiatyön pohjalta. Uusien kokousedustajien vahvistamien sääntöjen mukaisesti SML:n organisaatio täydentyy johtoryhmällä ja perinteinen talousvaliokunta ja työvaliokunta jäävät kaaviosta pois. Uudistuksella pyritään vähentämään yhdistyksen päätöksenteon byrokratiaa ja nopeuttamaan asioiden käsittelyä. Hallituksella on edelleen oma tärkeä roolinsa ja johtoryhmän toiminta profiloituu vahvemmin lähemmäs opearatiivista toimintaa ja päätöksentekoa. Johtoryhmän jäsenten ja asiantuntijoiden rekrytoinnin suunnittelu käynnistetään välittömästi. Hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseen maanantaina 16.5.2022.

Toinen tärkeä uudistus oli urheilun yhteisen eettisen kurinpitoelimen liittäminen osaksi SML:n toimintaa. Hyväksyttyjen sääntöjen mukaan SML sitoutuu osaksi yhteistä kurinpitomenettelyä muiden lajiliittojen ohella. Urheilun yhteinen kurinpitoeli tulee tulevaisuudessa käsittelemään myös SML:n toiminnassa mahdollisesti ilmeneviä vakavia eettisiä rikkomuksia ja niiden seuraamuksia SML:n toiminnasta riippumattomana tahona.

Edelleen jäsenyhdistykset vahvistivat esityksen jäsenmaksun tarkistamisesta. Päätöksen mukaisesti vuoden 2022 jäsenmaksut määräytyvät aikuisjäsenten osalta 6,50 euron ja nuorisojäsenten osalta 3,25 euron mukaisesti. Korotusta edelliseen on aikuisten osalta 30 senttiä ja lasten jäsenmaksussa 15 senttiä. Minimijäsenmaksu on päätöksen mukaan 270 euroa aiemmin voimassa olevan 250 euron sijaan.

SML:n erovuoroisten hallitusten jäsenten paikoille valittiin Lasse Kurvinen, Jonna Kyllästinen, Martti Solja, Timo Kujanpää, Jukka Lainkari ja Jorma Kakko. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Lasse Kurvinen. Hallituksen toiminnasta jäi pois Ylä-Savon Moottorikerhoa edustava Markku Nissinen ja SML haluaa esittää lämpimät kiitokset Markku Nissiselle monivuotisesta ja aktiivisesta toiminnasta SML:n hallituksen ja koko moottoriurheilun hyväksi. Nissinen on ollut erityisen aktiivinen niin MX -lajikummina kuin myös osana Snowcrossin lajiryhmää ja kehitystyötä. 

SML haluaa kiittää kaikkia kokoukseen osallistuneita jäsenyhdistyksiä ja kokousedustajia!

SML ry