SML:n liittokokous järjestettiin Imatralla 09.04.2017

10.4.2017

SML:n jäsenkerhot kokoontuivat Imatralla vuotuiseen liittokokoukseen sunnuntaina 09.04.2017. Määräaikaan mennessä kerhot olivat esittäneet omat ehdokkaat avoinna oleville hallituspaikoille. Koska ehdokkaita ei ollut enempää kuin avoimia pakkoja, ei hallitusjäsenpaikoista äänestetty.

Hallituspaikoille valittiin Ilkka Heinäaho (KonnMK/UA), Outi Kalliomäki (HäMK), Tarmo Kumpula (OMK), Mika Saroma (VamuMC), Jouni Seppänen (FMS) ja Katariina Vuorio (VMK)

1. varapuheenjohtajaksi valittiin edellisen kaksivuotiskauden tapaan Henri Saari (HeMK)

Jäsenmaksuun hallitus esitti indeksikorotusta. Liittokokous vahvisti aikuisjäsenmaksuksi 6,00 ja nuorisojäsenmaksuksi 3,00 siten, että minimimaksu on edelleen 250,- vuodessa.

Kokouksen päätteeksi hallituksen puheenjohtaja Tapio Nevala ja toimitusjohtaja Kurt Ljungqvist jakoivat tunnustuksia pyöreitä vuosia täyttäville jäsenkerhoille. SML:n kunnialaatalla palkittiin seuraavat jäsenkerhot

Imatran Moottorikerho ry 80 v.
Hämeenlinnan Moottorikerho ry 70 v.
Lohjan Seudun Moottorikerho ry 60 v.
Kuhmoisten Moottorikerho ry 40 v.
Mäntän Seudun Moottorikerho ry 20 v.

Suomen Moottoriliitto ry haluaa kiittää kaikkia kokoukseen osallistuneita kerhoja aktiivisuudesta.

Suomen Moottoriliiton hallitus 2017

Tapio Nevala, puheenjohtaja
Henri Saari, ensimmäinen varapuheenjohtaja
Nita Korhonen, toinen varapuheenjohtaja

Jäsenet:
Sami Backman
Ilkka Heinäaho
Jorma Kakko
Outi Kalliomäki
Timo Kujanpää
Tarmo Kumpula
Jari Mattila
Kati Muotka
Markku Nissinen
Mika Saroma
Jouni Seppänen
Katariina Vuorio