SML:n liittokokous järjestettiin 2018 Vantaalla 21.4.2018

25.4.2018

SML:n sääntömääräinen liittokokous järjestettiin tänä vuonna Vantaalla lauantaina 21.4.2018. Kerhot olivat etukäteen esittäneet ehdokkaat avoinna oleville hallituspaikoille ja näin henkilövalinnoissa ei äänestyksiä käyty. Myös Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnoissa edettiin yksimielisesti. SML:n puheenjohtajana jatkaa Tapio Nevala ja 2. varapuheenjohtajana Nita Korhonen.

Hallituspaikoille valittiin Sami Backman (IMK), Jorma Kakko (KaMoKe), Timo Kujanpää (KauhjMK), Jonna Kyllästinen (KorUA/MK), Jukka Lainkari (LaMK) ja Markku Nissinen (Y-SMK).

Jäsenmaksuksi päätettiin 6,10,- / aikuisjäsen ja 3,05,- nuorisojäsen. Lisäksi ainaisjäsenten jäsenmaksusta päätettiin 50% alennuksesta.Kokouksen päätteeksi hallituksen puheenjohtaja Tapio Nevala ja toimitusjohtaja Kurt Ljungqvist jakoivat tunnustuksia pyöreitä vuosia täyttäville jäsenkerhoille. SML:n kunnialaatalla palkittiin seuraavat jäsenkerhotSalpausselän Moottorikerho ry 90 v.

Kuopion Moottorikerho ry 80 v.

Kainuun Moottorikerho ry 70 v.

Etelä-Pohjanmaan Maastomotokerho ry 30 v.

Helsinki Racing Club ry 30 v.

Sysmän Moottorikelkkailijat ry 20 v.

Team-Sonkajärvi ry 20 v.
 

Suomen Moottoriliitto ry haluaa kiittää kaikkia kokoukseen osallistuneita kerhoja aktiivisuudesta.

Suomen Moottoriliiton hallitus 2018

Tapio Nevala, puheenjohtaja
Henri Saari, ensimmäinen varapuheenjohtaja
Nita Korhonen, toinen varapuheenjohtaja

Jäsenet:
Sami Backman
Ilkka Heinäaho
Jorma Kakko
Outi Kalliomäki
Timo Kujanpää
Tarmo Kumpula
Jonna Kyllästinen
Jukka Lainkari
Markku Nissinen
Mika Saroma
Jouni Seppänen
Katariina Vuorio