SML ry:n liittokokous 2021 järjestettiin 11.5.2021

12.5.2021

Suomen Moottoriliitto ry:n jäsenkerhot kokoontuivat vuoden 2021 liittokokoukseen ensimmäisen kerran historiassa etäyhteyksin. Kokoukseen osallistui kaikkiaan 34 jäsenyhdistystä ja 46 yhdistysten edustajaa. Paikalla olivat myös SML:n toimiston henkilökunta sekä SML:n hallitus puheenjohtajineen. 

Etäkokous järjestettiin SML:n toimiston tiloista Helsingin Haagasta ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin SML:n kunniapuheenjohtaja Juhani Halme. Kokouksessa SML:n 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Henri Saari ja hallituksen erovuoroisten jäsenten paikoille Ilkka Heinäaho, Tarmo Kumpula, Ari Leinonen, Patrik Manner, Petri Niemelä ja Jouni Seppänen. Ari Leinonen ja Patrik Manner nousevat uusina jäseninä mukaan halltustyöhön Pasi Jaatisen ja Mika Saroman jäädessä pois tehtävistä.

Liittokokous vahvisti työjärjestyksen mukaisesti esitetyt muutokset SML:n ry -sääntöihin ja uudet säännöt lisätään SML:n verkkosivuille. Myös kerhot olivat esittäneet asiaesityksiä liittokokouksen työjärjestykseen ja kokouksessa keskusteltiin muun muassa tulevaisuuden SML:n organisaation ja hallitustyön kehittämisestä, SML:n talouden tunnusluvuista sekä SML:n edustuksesta Kymiring oy:n hallituksessa.

SML:n liittokokouksen materiaalit ja vuosikertomus ovat luettavissa liittokokouksen verkkosivulla.

https://www.moottoriliitto.fi/sml/sml-liittokokoukset/liittokokous-2021/

Suomen Moottoriliitto ry haluaa kiittää kaikkia osanottajia osallistumisesta vuoden 2021 liittokokoukseen! 

SML ry