SML tiedottaa valtion määrittelemän, koronasta johtuvan sulkuajan 8.-28.3.2021 toiminnasta

5.3.2021

Olympiakomitea on päivittänyt ohjeistustaan koskien harrastus-, kilpa- ja huippu-urheilutoiminnan järjestämistä koronapandemian aikana. Ohjeistus on kohdistettu koko urheiluyhteisölle ja lajiliitoille. Ohjeistuksen tavoitteena on koronapandemian leviämisen ehkäiseminen Suomessa valtion linjausten mukaisesti. SML on sitoutunut toiminnassaan Olympiakomitean linjauksiin.

Suomen valtio on määritellyt sulkuajaksi 8.-28.3.2021 ja tänä aikana voimassa ovat OK:n sivuilla julkaistut toiminnan suositukset.

Suomen Moottoriliitto ry on käsitellyt julkaistuja suosituksia ja päättänyt niiden pohjalta, että se ei myönnä uusia kilpailulupia määritellylle sulkuajalle 8.- 28.3. Suositusten mukaisesti SM-tason kilpailut voidaan järjestää ilman yleisöä ja nyt kilpailukalenteriin maaliskuulle merkityt SM-kilpailut voidaan järjestää sillä edellytyksellä, että tapahtuman järjestäjä ja paikalliset viranomaiset, yhteistyössä paikkakunnan tartuntatautiyksikön kanssa niin yhteisesti linjaavat. Yhteistyö viranomaisten kanssa on ensisijaisen tärkeää.

SML kehottaa kaikkia jäsenkerhoja huomioimaan kaikessa toiminnassa sulkuajalle 8.-28.3 julkaistut toiminnan suositukset ja välttämään kaikkea harrastus- ja leiritoimintaa, joka ei täytä annettuja suosituksia tai edellyttää liikkumista eri sairaanhoitopiirien välillä.

Paikallinen harjoittelutoiminta ja omaehtoinen harjoittelu voi jatkua, kun toiminnassa huomioidaan suosituksissa määritelty ryhmäkoko. Suositus määrittelee sisätiloissa tapahtuvan toiminnan ryhmäkooksi maksimissaan 10 henkilöä ja ulkotiloissa maksimissaan 50 henkilöä. Kaikissa tilanteissa tulee huomioida THL:n ja OKM:n suositukset ja varotoimet viruksen leviämiseksi. Ohjeistus löytyy alla olevan linkin kautta.

SML seuraa tilannetta tarkasti ja tiedottaa kaikista mahdollisista suosituksiin liittyvistä muutoksista. Kilpailutoiminnan ja rajoitusten tilannetta ja voimassa oloa arvioidaan uudestaan sulkuajan päätyttyä 28.3.2021 tai heti, kun uusia suosituksia ja määräyksiä julkaistaan.

Lisätietoja asiasta on saatavilla SML:n toimistolta.

SML ry


LINKKI:
https://www.olympiakomitea.fi/2021/01/21/ajankohtaista-tietoakoronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun

THL:n ja OKM:n ohjeistus koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi

https://www.moottoriliitto.fi/site/assets/files/2652/ohje_yleisotilaisuuksiin_yleisiin_kokoontumisiin_ja_julkisten_tilojen_kayttoon_21_9_2020_1.pdf