Suomen Moottoriliitto ry ja Gradia aloittavat koulutusyhteistyön

16.5.2019

Suomen moottoriliitto ry ja Gradia aloittavat koulutusyhteistyön.

Suomen moottoriliitto ry ja Gradia aloittavat koulutusyhteistyön (Urheilijan uralta ammattiin) koskien liiton jäseninä toimivia moottoriurheilijoita. Gradia on Keski-Suomessa toimiva koulutusorganisaatio, joka tarjoaa monialaista 2.asteen koulutusta koko Suomen alueella sekä lukiokoulutusta Keski-Suomessa. Gradia kuuluu Jyväskylän koulutuskuntayhtymään, jossa oli vuonna 2018 n. 23 000 opiskelijaa. Tutkintoja 2018 suoritettiin n. 4400.

Yhteistyön tavoitteena on tarjota moottoriurheilijoille joustava väylä ammattiin kouluttautumiseen urheilu-uran aikana tai sen jälkeen. Yksi keskeisimpiä tavoitteita on taata urheilijalle mahdollisuus panostaa täysipainoisesti omaan urheilijauraansa ja turvata samalla tulevaisuus ammatillisesta näkökulmasta. Koulutusmallissa Gradian tehtävänä on tarjota henkilökohtainen opinpolku tutkintoon, sekä estää syrjäytymistä uran päättymisen jälkeen. Urheilijalla on valittavanaan koko Gradian koulutustarjonta (133 tutkintoa) liiketoiminnan perustutkinnosta liikenneopettajan erikoisammattitutkintoon.

Koulutusyhteistyöhön liittyvä pilottiryhmä aloitetaan Suomen moottoriliiton valitsemilla (3-5) urheilijoilla syksyllä 2019. Ryhmään valituille urheilijoille Gradia laatii henkilökohtaisen suunnitelman opinnoista yhdessä urheilijan, valmentajien, moottoriliiton ja taustajoukkojen kanssa. Gradia toimii urheilijan kummikouluna koko urheilu-uran ajan ja pyrkii löytämään keinot joustavan opiskelun toteuttamiseksi. Urheilijalle määritellään henkilökohtainen tukihenkilö. Koulutushankkeesta ja siihen liittyvän näkyvyyden toteuttamisesta sovitaan kirjallisesti.

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset pilottihankkeeseen

Kai Luhtala, kai.luhtala@gradia.fi, 040 341 6332 (Gradia)
Kurt Ljungqvist, kurt.ljungqvist@moottoriliitto.fi, 0207 789 966 (Suomen moottoriliitto ry)
Ville Salonen, ville.salonen@moottoriliitto.fi, 0207 789 964 (Suomen moottoriliitto ry)