Suomen Moottoriliitto ry lanseeraa uuden Racing For Fun (RFF) harrastekilpailumallin

19.12.2019

Suomen Moottoriliitto Ry (SML) lanseeraa uuden Racing For Fun (RFF) harrastekilpailumallin. RFF-harrastekilpailumallin myötä RFF-rekisteröidyillä kerhoilla on mahdollisuus järjestää harrastekilpailuja, esimerkiksi usean kerhon jäsenten välisiä kilpailuja.

RFF -harrastekilpailumalli asettuu SML:n kilpailukategoriassa kerhon jäsenten välisen kilpailun ja kansallisen kilpailun välimaastoon.

Harrastetoiminnan järjestämisestä kiinnostuneet jäsenkerhot voivat ilmoittautua SML:n RFF-kerhoksi, jonka jälkeen kerholla on mahdollisuus järjestää RFF-harrastekilpailuita. RFF-harrastekilpailun järjestäminen ei edellytä SML:n kilpailulupaa, Ilmoituslomake avataan SML:n verkkosivuille.

RFF-konseptissa jäsenkerho vastaisi kaikista järjestelyistä ja vastuista sekä määrittelisi vakuutusvaatimukset. SML:n lisenssin vakuutusta voi hyödyntää RFF-toiminnassa, mutta lähtökohtaisesti harrastaja voisi myös itse päättää, mitä vakuutusta käyttää RFF -harrastetoiminnassa. SML julkaisee RFF:n tarkemmat yksityiskohdat ja SML:n tarjoamat vaihtoehdot heti, kun vakuutusyhtiön kanssa on saatu asia viimeisteltyä.