THL:n ohjeistus maahan saapuville

12.5.2021

SML:n toimistolle on tullut useita kysymyksiä koskien Suomeen saapuville henkilöille asetetuista määräyksistä ja suosituksista.

THL on koonnut omille sivuilleen ohjeita maahantulon tukeksi.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Rajavartiolaitos päättää aina yksittäisen henkilön maahantulon perusteista voimassa olevien linjausten mukaisesti. On tärkeää olla etukäteen yhteydessä rajanylityspaikkaan asian tarkistamiseksi, jotta maahantulonyhteydessä ilmaantuvilta ongelmilta vältytään. Tällä hetkellä maahantulo kilpailuperusteisesti saattaa vaatia Rajavartiolaitoksen määrittelemän erityislupakäsittelyn. Käsittelystä vastaa kokonaisuudessaan Rajavartiolaitos.

Ohjeet ovat luettavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

SML ry