SML hallituksen tiedote

26.7.2019

Tiedote hallituksen päätöksestä koskien 25.-26.5.2019 järjestetyn vesivehmaa Cross Country (VGN) kilpailun arvosta.

Cross Country (CC) lajiryhmän on pyytänyt SML:n hallituksen ratkaisemaan VGN-kilpailun arvon. CC- lajiryhmä on antanut hallitukselle oman selonteon sekä ehdotuksen päätöksenteon tueksi.

Tehdyn selvityksen perusteella on VGN kilpailu ollut merkitty SML:n Motti- tapahtumakalenteriin ainoastaan kansallisena kilpailuna. Kilpailun lisämääräys on myös hakemuksen mukaisesti tehty ja käsitelty kansallisen arvon mukaisena kilpailuna. Tämän perusteella kilpailijoiden tasavertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun perusteella, ja jotta kilpailu toteutuu SML:n Urheilusäännöstön mukaisesti, voi kilpailun arvo olla lisämääräyksen tietojen mukaisesti kansallinen kilpailu. VGN kilpailusta ei siis jaeta SM- ja Cup-pisteitä minkään luokan osalta.

SML:n hallituksen päätöksellä ei ole vaikutusta FIM Europen kilpailun Eurooppa Cup arvon.

 

SML Tiedotus.