TUKES toteuttaa moottoriurheilun turvallisuuskyselyn - Vastaa kyselyyn 15.1.2021 mennessä

18.12.2020

SML tekee yhteistyötä TUKESin kanssa ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pyytää, että moottoriurheilun piirissä toimivat tahot vastaisivat 18.12. avattuun turvallisuus kyselyyn. Kyselyllä halutaan selvittää toimijoiden näkemyksiä moottoriurheilun sisältä ja saada näin parempi käsitys turvallisuuden merkittävyydestä toiminnassa.

Kyselyllä saadaan vertailu- ja taustatietoa erityisesti nykytilan turvallisuutta koskien. Kysely tehdään yhdessä useiden moottoriurheilun järjestöjen kanssa ja alla olevan linkin kautta.

Kyselyyn voi vastata 18.12.2020 – 15.1.2021 välisenä aikana. 

https://webropol.com/s/moottoriurheilu

Kyselyssä ei kerätä tai käsitellä henkilötietoja ja vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

Anna oma tukesi turvallisen moottoriurheilun puolesta!

SML ry ja TUKES