Vuoden 2018 liittokokouskutsu SML:n jäsenkerhoille

9.3.2018

Hyvät jäsenkerhot/-seurat,

Liitteenä sääntöjen mukaisesti toimitettu Suomen Moottoriliitto ry:n vuoden 2018 liittokokouskutsu. Kokouskutsu ja valtakirja on toimitettu myös suoraan kaikille SML:n jäsenkerhoille 9.3.2018 sähköpostiin.

Liiton sääntöjen 15 § mukaan:

Jäsenyhdistyksellä, joka on liittokokousvuotta edeltävän vuoden joulukuun 1. päivään mennessä ilmoittanut jäsenmääränsä SML:lle ja joka on liittokokousvuoden tammikuun 31. päivään mennessä suorittanut kaikki SML:lle tulevat edeltävän vuoden loppuun mennessä erääntyneet jäsen- ja muut maksut, on oikeus lähettää liittokokoukseen enintään kaksi edustajaa. SML:n hallituksen jäseniä ei voida valita edustajiksi.

Kullakin jäsenyhdistyksellä on edustajansa kautta yksi (1) ääni yhdistyksen kutakin alkavaa sataa (100) jäsentä kohden. Jäsenmäärää laskettaessa otetaan huomioon ne jäsenet, jotka jäsenyhdistys on ilmoittanut edellisen vuoden joulukuun 1. päivään mennessä.

Kunnioittaen,

Suomen Moottoriliitto ry