MK -Hillclimb

Moottorikelkka Hillclimb on suljetulla lumiradalla rinne- ja/ tai mäkimaastoalueella järjestettävä nopeus- ja tekniikkakilpailu, jossa paremmuus ratkaistaan nopeimman suoritukseen käytetyn ajan perusteella. Lumi voi olla pehmeää ja/tai tampattua ja rata-alueella on jyrkkiä osia ja suuria korkeuserojen vaihteluja sekä  kierrettäviä portteja radan muotoja ja korkeuseroja mukaillen.  Radalla ei ole säännöissä määriteltyjä pituuden ja leveyden maksimimittoja.

Kilpailuihin voi osallistua kaikilla tehdasvalmisteisilla moottorikelkoilla, jotka täyttävät urheilusäännöstön ja lajisääntöjen vaatimukset sekä turvallisuusvaatimukset ja joiden minimi telanmitta on 144-tuumaa. Moottorit voivat olla joko 2- tai 4- tahtisia mäntämoottoreita. Moottorikelkkojen tulee olla rekisteröityjä ja niissä pitää olla liikennevakuutus.