Kuluttajaturvallisuus

Kuluttajaturvallisuusosiossa on kerrottu tarkemmin Kuluttajaturvallisuuslaissa määritellyistä tapahtuman ja/tai toiminnan järjestäjän lakisääteisistä velvollisuuksista. Näiden verkkosivuiltamme löytyvien sisältöjen lisäksi kannattaa tutustua myös kuluttajapalveluiden turvallisuutta valvovan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkkosivujen moottoriurheiluosioon.