Moottoriliiton ja moottorikerhojen valmennustoiminta

Moottoriliiton valmennuksen tarkoituksena on jatkuvasti kehittää moottoriurheilun erityispiirteet huomioivaa, käytännöllistä ja toimivaa valmennusjärjestelmää. Tavoitteena on tukea valmennusorganisaation eri toimijoita auttaen yksittäisten nuoriso-, harraste-, kilpa- ja huippu-urheilijoiden eettisesti kestävää tavoitteidenmukaista harjoittelua ja kilpailutavoitteiden saavuttamista.

Moottoriliiton suoran valmennustoiminnan painopisteet ovat moottorikerhoissa toimivien valmentajien lajivalmentajakoulutus, nuorten valmennusryhmät painottuen kansainvälisiä kilpailuja ajaviin, ja maajoukkuekilpailut sekä niihin valmentautuminen.

Moottorikerhojen, kuten muissakin lajeissa urheiluseurojen, rooli on ensiarvoisen tärkeä uusien harrastajien ohjaamisessa lajien pariin. Moottorikerhon valmennuksessa opitaan lajitaitoja, turvallista harrastamista ja kaikilla on mahdollisuus edetä tavoitteidensa mukaisesti. Moottorikerhojen valmennus mahdollistaa kilpailijoille lajissa tarvittavat tiedot ja taidot kehittyä kansallisella tasolla.

Moottorikerhojen yhteistoiminta, aluevalmennus, toimii kahdella tavalla. Mikäli alueen moottorikerhoissa on vähän harrastajia, eri ikäisiä ja tasoisia, mahdollistaa useamman moottorikerhon yhteisvalmennus valmennustoiminnan kaikille. Valmennusryhmät voidaan silloin myös koota paremmin samanikäisistä ja -tasoisista.

Toinen aluevalmennuksen muoto mahdollistaa kilpailevien kuljettajien tasoryhmien muodostamisen alueella, joissa moottorikerhoissa kerhovalmennus toimii hyvin ja aluevalmennusta ei tarvita siihen, että kaikille on valmennusta tarjolla. Tällöin aluevalmennuksen avulla on tarkoituksenmukaista tehostaa valmennusta pienemmälle osalle alueen kuljettajista. Tavoitteena voi olla kilparyhmien valmennus tai esimerkiksi kehittää kohti SM-tason kärkeä ja moottoriliiton valmennusryhmiin kohti kansainvälisissä kilpailuissa menestymistä.