Kerhokysely

Moottoriliiton kerhokyselyn avulla on tarkoituksena kerätä palautetta liittotason kerhopalveluiden kehitystyöstä sekä nostaa kerhotasolta esille kehityskohteita seuraavalle kalenterivuodelle. Kerhokysely toteutetaan vuosittain loka-marraskuun aikana, jolloin saadaan koottua vertailukelpoista aineistoa.

Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastauksista kootaan yhteenveto, josta yksittäistä kerhoa tai vastaajaa ei voi tunnistaa.

Lisätietoa kerhokyselystä antaa Moottoriliiton kerhotoiminnan kehittäjä Miska Jokinen.