Valmennuksen toimijat ja tehtävänkuvat

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi urheilijalla on usein valmennuksen osalta toimiva taustaorganisaatio, jonka henkilöt omilla toiminta-alueillaan tekevät työtä auttaakseen urheilijaa tavoitteiden saavuttamisessa. Huippu-urheilua ajatellen hyvin toimivan valmennusorganisaation henkilöt ovat henkilökohtainen valmentaja ja tai kerhovalmentaja, moottoriliiton lajivalmentaja sekä valmennuspäällikkö.

 

Urheilija

Ilman urheilijoita ei ole valmennusta. Valmennustyön ensisijainen tavoite on auttaa urheilijaa kehittämään ominaisuuksiaan ja suorituskykyään tavoitteidensa mukaisesti, aina kansainväliselle huipputasolle asti. Urheilijan osuus valmennuksen tavoitteiden saavuttamiseksi on ensisijaisen tärkeä. Urheilijan tavoitteet, ominaisuudet, tahto ja motivaatio ovat lähtökohdat valmennuksen tavoitteille ja toimintatavoille. Urheilijan tulee pystyä sitoutumaan tavoitteisiin ja kantamaan vastuu valmennusohjeiden toteuttamisesta ja jatkuvasta itsensä kehittämisestä.

 

Henkilökohtainen valmentaja / Kerhovalmentaja

Henkilökohtainen valmentaja ja/tai kerhovalmentaja suunnittelevat ja toteuttavat urheilijan päivittäisvalmennusta. Hän/he ovat mahdollisimman aktiivisesti läsnä päivittäisissä ja viikoittaisissa harjoituksissa ja vastaavat yleisen ja lajikohtaisen valmennustiedon ja taitojen opettamisesta urheilijalle.

 

Moottoriliiton lajivalmentaja

Lajivalmentaja on lajiryhmän ja valmennuspäällikön nimeämä henkilö, joka suunnittelee, organisoi ja toteuttaa lajin valmennusryhmien leirejä sekä muuta lajin valmennustoimintaa yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa. Lajivalmentaja on mukana valitsemassa valmennusryhmiä ja tukee kansainvälisiä kilpailuja ajavien nuorten valmentautumista.

 

Moottoriliiton valmennuspäällikkö

Valmennuspäällikkö vastaa eri lajien valmennusjärjestelmästä ja sen kehittämisestä, maajoukkue- ja valmennusryhmätoiminnasta sekä järjestää lajivalmentajille toimintaedellytyksiä ja toimii kansainvälisen valmentautumisen tukena. Valmennuspäällikkö organisoi moottorikerhoille valmentajakoulutusta ja toimii yhteistyössä myös muiden valmennuksen sidosryhmien kanssa, kuten olympiakomitean, huippu-urheilun instituutin, urheiluakatemioiden, puolustusvoimien urheilukoulun, lajiliittojen, liikunta- ja urheilujärjestöjen sekä urheiluopistojen kanssa. Valmennuspäällikkö tekee edustus- ja maajoukkuevalinnat yhdessä lajivalmentajien ja lajiryhmien kanssa, valmennusryhmävalinnat lajivalmentajien kanssa ja lajivalmentajien valinnat lajiryhmien kanssa. Valmennuspäällikkö hallinnoi moottoriliiton valmennus- ja maajoukkuetoimintaan vuosittain käytettävissä olevaa rahoitusta ja suunnittelee lajikohtaista budjetointia lajivalmentajien ja lajiryhmien kanssa. Valmennuspäällikkö käy valmennus- ja maajoukkuetoimintaan liittyvien asioiden valmistelut ja päätöksentekoprosessit läpi moottoriliiton hallituksen 1. varapuheenjohtajan kanssa, joka on mukana päätöksenteossa ja jonka vastuualueeseen hallituksessa kyseiset asiat kuuluvat.