Materiaalipankki

Materiaalipankkiin on koottu kerhotoimintaan liittyviä materiaaleja, joita kerho voi vapaasti käyttää esimerkiksi viestinnässään sekä toimintaan liittyvinä ohje- ja tukimateriaaleina.

Yhdistyshallinto

Olympiakomitean laatimat mallisäännöt yhdistyksille (Word-tiedosto, 10.5.2023)

Koulutus

Turvallisuuskoulutuksen esitysmateriaali (PDF-tiedosto)
Turvallisuuskoulutuksen tallenne (YouTube-linkki)

Osaava kerhotoimija -koulutus, kerhon hallinto
Osaava kerhotoimija -koulutus, kerhon talous
Osaava kerhotoimija -koulutus, tapahtumien järjestäminen
Koulutusten tallenteet on saatavissa pyydettäessä kerhotoiminnan kehittäjältä, Miska Jokiselta.

Turvallisuusmateriaalit