Kriisiviestintä

Onnettomuustilanteet aiheuttavat usein tarvetta kriisiviestintään. Mitä suuremmasta tai vakavammasta onnettomuudesta on kyse, herättää se usein ihmisten mielenkiinnon laajasti erityisesti sosiaalisessa mediassa sekä mahdollisesti myös ylittää median uutiskynnyksen.

Kriisiviestinnän, kuten muunkin viestinnän, tulee kuitenkin olla suunnitelmallista ja selkeää. Kriisiviestinnän erityispiirteenä on sen nopeus ja yllättävyys, mutta samalla pitää kuitenkin huomioida esimerkiksi uhrin tai uhrien yksityisyydensuojaan liittyvät asiat.

Alla oleva Moottoriliiton kriisiviestintäohjeistus toimii kriisiviestinnästä vastaavan henkilön tukimateriaalina.