Onnettomuuden tutkiminen

Mikäli kilpailussa sattuu onnettomuus, jossa on aiheutunut vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja tai henkilö on menehtynyt, tulee Moottoriliiton Urheilusäännöstön mukaisesti perustaa tutkijalautakunta tutkimaan onnettomuutta ja siihen johtaneita syitä.

Vakavaksi vahingoksi voidaan katsoa muun muassa vammat, jotka rajoittavat ihmisen tavanomaista elämää (esim. raajan amputoituminen, halvaantuminen) tai laajat materiaali- ja ympäristövahingot, joissa on odotettavissa viranomais- tai oikeudellisia toimenpiteitä.

Vakavan onnettomuuden sattuessa

Nimetkää tutkijalautakunnalle puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) jäsentä. Urheilusäännöstö ja onnettomuustutkintapöytäkirja auttavat tutkijalautakunnan nimeämisessä. 

Ilmoittakaa sattuneesta vakavasta onnettomuudesta mahdollisimman pian Moottoriliitolle numeroon 0207 789 960

Suorittakaa onnettomuuden tutkinta käyttäen Moottoriliiton onnettomuustutkintapöytäkirjapohjaa (alla oleva tiedosto). Se auttaa ja ohjaa onnettomuuden tutkinnan suorittamista. Onnettomuustutkintapöytäkirja tulee toimittaa viivytyksettä Moottoriliiton toimistolle (office@moottoriliitto.fi)

Vain tutkijalautakunnan puheenjohtajalla on oikeus antaa tutkintaa koskevia lausuntoja. Muusta onnettomuuteen liittyvästä viestinnästä vastaavat Moottoriliiton pääsihteeri sekä hallituksen puheenjohtajisto tai heidän valtuuttamansa henkilö.