Onnettomuuden tutkiminen

Mikäli kilpailussa sattuu vakava onnettomuus, tulee Moottoriliiton Urheilusäännöstön mukaisesti perustaa tutkijalautakunta tutkimaan onnettomuutta ja siihen johtaneita syitä. Onnettomuus luokitellaan vakavaksi, mikäli siinä aiheutuu tavanomaista elävää haittaavia pysyviä vammoja (esim. raajan amputoituminen, halvaantuminen) tai sen seurauksena ihminen on menehtynyt.

Moottoriliitto on laatinut yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kanssa lomakepohjan onnettomuustutkintapöytäkirjalle. Lomakepohjan tavoitteena on tukea ja ohjata tutkijalautakunnan työtä sekä varmistaa, että onnettomuustilanteesta kirjataan kaikki tarvittavat tiedot. Löydät lomakepohjan alla olevasta tiedostosta.

Vakavan onnettomuuden sattuessa

Ilmoittakaa sattuneesta vakavasta onnettomuudesta mahdollisimman pian Moottoriliiton pääsihteerille sekä hallituksen puheenjohtajistolle. Pääsihteerin puhelinnumero on 0207 789 964.

Nimetkää tutkijalautakunnalle puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) jäsentä. Urheilusäännöstö ja onnettomuustutkintapöytäkirja auttavat tutkijalautakunnan nimeämisessä. 

Tutkikaa onnettomuudesta Urheilusäännöstössä määrätyt asiat ja kirjatkaa tiedot, havainnot sekä selvitykset onnettomuustutkintapöytäkirjaan mahdollisimman tarkasti. Vain tutkijalautakunnan puheenjohtajalla on oikeus antaa tutkintaa koskevia lausuntoja. Muusta onnettomuuteen liittyvästä viestinnästä vastaavat Moottoriliiton pääsihteeri sekä hallituksen puheenjohtajisto.

Toimittakaa onnettomuustutkintapöytäkirja Moottoriliiton pääsihteerille mahdollisimman pian sähköpostitse, kun tutkinta on saatu suoritettua.