Ensiapu ja -hoito

Onnettomuustilanteissa on tärkeää, että loukkaantunut henkilö saa nopeasti ensiapua vammoihinsa ja pääsee tarvittaessa nopeasti jatkohoitoon esimerkiksi terveyskeskukseen tai sairaalaan. 

Tapahtumien, kuten kilpailuiden, ensiapujärjestelyt on tärkeä suunnitella huolellisesti etukäteen. Suunnittelussa on tärkeä määritellä tapahtumassa tarvittavat ensiapu ja -hoitoresurssit (lääkäri, ambulanssi, ensiapuryhmät), ensiavun/-hoidon sijaintipisteet, viestintäyhteydet tapahtumaorganisaation ja ensiavun/-hoidon toimijoiden välillä sekä potilaiden jatkokuljetusten järjestämisen toimintamallit. Tapahtuman turvallisuussuunnitelman liitteeksi on hyvä liittää myös ensiapusuunnitelma, johon alla on valmis lomakepohja.