Kilpailuluvat ja muut luvat

Moottoriliiton kilpailulupa haetaan Motti-palvelun kautta. Lupahakemuksen voi jättää kilpailun järjestäjänä toimivan jäsenkerhon kerhokäyttäjän oikeudet omaava henkilö. Kerhokäyttäjän oikeudet saa tarvittaessa ottamalla yhteyttä sähköpostitse Moottoriliiton toimistolle (office@moottoriliitto.fi). Kilpailuluvan hakemisesta määrätään Urheilusäännöstössä ja kilpailulupaa hakevan henkilön on aina hyvä tarkistaa voimassa olevat säännöt kilpailuluvan anomiseen liittyen.

Kaikki tiedot tulee täyttää Motti-palveluun ja tarvittaessa liitelomakkeet tulee täyttää huolellisesti. Kilpailua koskevat tiedot ja liitteet tulee toimittaa sähköisesti viimeistään 60 päivää ennen kilpailua Moottoriliittoon Motti-palvelun kautta. Myöhemmin haetuista kilpailuista peritään myöhästymismaksu. Lisätietoja lomakkeiden täyttämisestä ja kilpailuluvan hakemiseen liittyvistä asioista saa Suomen Moottoriliiton toimistolta. 

Huom! Muistathan aina ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin muista tapahtuman järjestämiseen liittyvistä luvista ja selvityksistä!