Ympäristö

Moottoriliiton ympäristötyö
Modernin moottoriurheilun olennaiseksi osaksi kuuluu ympäristön huomioiminen ja riittävät toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi ja huomioimiseksi. Ympäristötyöhön liittyvät velvoitteet pohjautuvat lainsäädäntöön sekä moottoriurheilun omiin ympäristönsuojeluun liittyviin tavoitteisiin, joilla pyritään turvaamaan lajien harrastaminen myös tulevaisuudessa.

SML määrittelee jäseniään koskevat säännöt ja ohjeistukset osana Urheilusäännöstöä sekä tällä verkkosivustolla julkaistavina ohjeina, joiden kautta pyritään ohjaamaan ja tukemaan jäsenyhdistysten ympäristötyöhön liittyviä toimia.

Kansainvälisen moottoriliiton Ride Green -hankevideo