Moottoriradat ja luonnon monimuotoisuus

Moottoriurheiluratojen vaikutusta ympäröivän luonnon monimuotoisuuteen on tutkittu enenevässä määrin viime vuosien aikana. Tutkimukset osoittavat niin Ruotsissa kuin Suomessakin, että rata-alueiden läheisyydessä kasvillisuus ja eläimistö ovat monimuotoisempaa. SML julkaisee raportteja tutkimuksista tällä sivulla.