Liittokokoukset

Moottoriliiton liittokokous järjestetään aina keväisin kerran vuodessa. Kerhot voivat lähettää kaksi edustaa paikalle ja liittokokouksiin liittyvistä asioista tiedotetaan kerhotiedotteessa sekä Moottoriliiton verkkosivuilla.