Racing For Fun -harrastetapahtumat

RFF-konsepti on tarkoitettu kaikille halukkaille kerhoille ja verkkosivulle on lisätty tiivis ohjeistus siitä, miten jäsenkerhot voivat lähteä mukaan järjestämään Racing For Fun -harrastekilpailutapahtumia. RFF-konseptia testataan vuoden 2020 ajan ja syksyllä arvioidaan tilanne sekä viedään läpi tarvittavat kehitystoimet. Nyt julkaistu ohjeistus sisältää tietoa tapahtumiin liittyvistä vastuista, jotka perustuvat lakeihin ja asetuksiin sekä palvelun tarjoajia koskeviin velvoitteisiin.

Kaikki jäsenkerhot ovat tervetulleita ilmoittautumaan RFF- kerhoiksi ja ilmoittautuminen on maksutonta. Ilmoittautumiseen tarvitaan jäsenkerhon hallituksen vahvistama ilmoittautuminen ja ilmoittautumisen myötä jäsenkerho sitoutuu SML:n eettisiin sääntöihin ja vastuulliseen tapahtumien järjestämiseen. Kerholle avataan myös Mottiin RFF-status ja kerhon jäsenille mahdollisuus ostaa uusia RFF -lisenssivaihtoehtoja harrastekilpailutoimintaan.

Urheilusäännöstön määrittelemään kansalliseen kilpailutoimintaan tarvitaan edelleen Rajoitettu- tai Kaikki lajit-lisenssi. Jo olemassa olevat lisenssivaihtoehdot ovat voimassa RFF-toiminnassa urheilusäännöstön lajimäärittelyn mukaisesti. Rajoitettu -lisenssi siis RFF-toiminnassa samoin lajirajoituksin, kuin kansallisessakin toiminnassa.

Racing for Fun – harrastekilpailut sijoittuvat SML:n kilpailujärjestelmässä jäsentenvälisten kilpailujen ja kansallisten, SML:n kilpailuluvalla järjestettävien kilpailujen väliin. RFF on puhtaasti harrastetomintaa.  RFF-harrastekilpailut järjestetään ilman SML:n kilpailulupaa. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestävä moottorikerho vastaa kaikesta tapahtumien järjestämiseen liittyvistä velvoitteista, ilmoittautumisista, mahdollisesta maksuliikenteestä ja tiedottamisesta Suomen lakien ja asetusten mukaisesti.

SML toimii ohjeistavana tahona ja pyrkii tarjoamaan tietoa turvallisesta ja lainmukaisesta tapatumajärjestelyistä. Järjestävä moottorikerho on kuitenkin järjestävä taho ja kantaa vastuun muun muassa järjestelyihin, vakuutusturvaan ja turvallisuuteen liittyen.

Nyt avatun konseptin tavoitteena on saada SML:n toimintaan lisää mahdollisuuksia kevyemmille harrastetapahtumille ja rohkaista kerhoja järjestämään tapahtumia omille ja lähikerhojen jäsenille.

RFF ohjeistus on päivitetty vuodelle 2022.