SUEK (ADT, FINADA)

ANTIDOPING -TOIMINTA SUOMESSA (KANSALLINEN TOIMINTA)

Suomessa dopingvalvonnasta vastaa SUEK ( Suomen urheilun eettinen keskus), joka on World Antidoping Agency WADA:n jäsen ja toteuttaa toimintaa WADA:n säännöstön pohjalta. SUEK on julkaissut oman antidopingsäännöstön suomen kielellä ja se on tällä hetkellä saatavilla SML:n nettisivuilta kohdasta ”lomakkeet”, sekä osoitteesta www.suek.fi . SUEK suorittaa testausta ja valvontaa sekä myöntää kansalliset erivapaudet (TUE = Terapeutic use exemption) sellaisille urheilijoille, joilla on lääkärin määräämänä käytössä joku tai jokin kiellettyjen aineiden listalla mainittu lääkeaine.

Lisäksi SUEK tekee kilpailu- ja kilpailukauden ulkopuolista dopingtestausta. Urheilijan tulee itse henkilökohtaisesti huolehtia siitä, että hänellä on voimassa oleva erivapaus käytössä olevalle, kiellettyjen lääkeaineiden listalla olevalle lääkkeelle.

17.4.2024 Suomen urheilun eettinen keskus SUEK on julkaissut käsikirjan, joka tukee urheiluseurojen toimijoiden työtä reilun kilpailun edistämiseksi osana urheilujärjestöjen vastuullisuusohjelmaa. Urheiluseurojen Reilun kilpailun käsikirja toimintamalleineen halutaan osaksi seura-arkea.