Harjoitusohjelmat

Harjoitusohjelmia voi toteuttaa harjoituskauden, lajin, tason ja tavoitteiden mukaisesti. Ensin tulee miettiä, riittääkö nykytaso vai haluaako kehittää ominaisuuksia (esim. lajitaito, yleistaito, lajikunto, yleiskunto jne). Ominaisuuksia ylläpitäväksi harjoitteluksi riittää harjoittelu keskimäärin 1-3 x viikossa lähtötasosta riippuen. Harjoitusten kesto ja toiminnan laatu suhteessa ominaisuuksien tasoon vaikuttavat viikottaisen määrän lisäksi mahdollisiin muutoksiin ominaisuuksissa. Tehokkain tapa kehittää eri ominaisuuksia on rasittaa niitä säännöllisesti hieman enemmän kuin kuin niitä keskimäärin ns. normaalitilanteessa tulee käytettyä. Harjoittelun periaatteena ei kuitenkaan päde - mitä enemmän, sen parempi - vaan nopeimmin kehittyäkseen rasituksen ja levon tulee olla tasapainossa ominaisuuksien lähtötason kanssa. Kokonaisrasitusta voidaan tietyt lainalaisuudet huomioiden säädellä harjoittelun määrän ja laadun avulla. Paras tapa määrittää sopivat harjoitusmenetelmät on testata ominaisuudet ja tehdä ohjelma tulosten mukaan. Harjoitella voi myös tehokkaasti kokeilemalla erilaisia harjoituskokonaisuuksia, joiden avulla oppii arvioimaan itselleen sopivat menetelmät tavoitteiden mukaisesti. Harjoitusvaikutuksen tunteminen on muutenkin tärkeää harjoittelun onnistumiseksi.

Harjoituskaudet lajeittain

Harjoituskausien ajoittaminen vaihtelee hieman kilpailukauden mukaan myös saman lajin ajajilla. Pääasiassa harjoituskaudet jakaantuvat ajoitukseltaan kesä-, talvi- ja ympärivuotisiin lajeihin. Seuraavassa on lajeittain yleisten kilpailukausien mukaan tehty jaottelu harjoituskausista ja niiden tavoitteista.

Kesälajit

Peruskuntokausi 1 (PKK 1) marras – joulukuu (6-8 viikkoa)
Peruskuntokausi 2 (PKK 2) tammi – helmikuu (6-8 viikkoa)
Kilpailuun valmistava kausi (KVK) maalis - huhtikuu (4-8 viikkoa)
Kilpailukausi (KK) touko – syyskuu
Lepokausi (LK) loka-marraskuu (2-4 viikkoa)

Talvilajit

Peruskuntokausi 1 (PKK 1) kesä – heinäkuu (8-10 viikkoa)
Peruskuntokausi 2 (PKK 2) elo – syyskuu (6-8 viikkoa)
Kilpailuun valmistava kausi (KVK) loka - marraskuu (4-8 viikkoa)
Kilpailukausi (KK) joulu – huhtikuu
Lepokausi (LK) toukokuu (2-4 viikkoa)

Ympärivuotiset lajit

Peruskuntokausi 1 (PKK 1) loka - marraskuu (4-6 viikkoa)
Kilpailuun valmistava kausi (KVK) joulu - tammikuu (2-4 viikkoa)
Kilpailukausi 1 (KK) tammi - maaliskuu
Peruskuntokausi 2 (PKK 1) maalis - huhtikuu (2-4 viikkoa)
Kilpailuun valmistava kausi (KVK) huhti - toukokuu (2-4 viikkoa)
Kilpailukausi (KK) touko – syyskuu
Lepokausi (LK) loka-marraskuu (2-4 viikkoa)

Kausien tavoitteet

Päätavoitteiden lisäksi tulisi perusominaisuuksia harjoittaa tasapuolisesti niiden ylläpitämiseksi. Peruskuntokaudella harjoitukset ovat määräpainoitteisia ja kuormitus on progressiivisesti nousevaa. Kilpailuun valmistavalla kaudella tehot harjoittelussa nousevat huomattavasti ja kilpailukaudella on huolehdittava siitä, että kilpailuissa on aina palautuneena harjoittelusta.

PKK 1 Peruskestävyyden ja perusvoiman kehittäminen, ajotuntuman ylläpito, lihaskoordinaation ja liikkuvuuden kehittäminen
PKK 2 Kestävyyden eri osa-alueiden kehittäminen, voima- ja lihaskestävyyden kehittäminen, lihaskoordinaation ja liikkuvuuden kehittäminen, ajotuntuman lisääminen
KVK Ajokestävyyden, -nopeuden ja -tekniikan kehittäminen
KK Kilpailulliset tavoitteet, perusominaisuuksien ylläpito, pitkän kilpailukauden aikana on myös hyvä pitää ajo- ja perusominaisuuksia kehittävä/-iä jakso/-ja
LK Kauden analysointi ja seuraavan kauden suunnittelu. (tavoitteet, testit, leirit, kausijako), sopimusten hoitaminen ja sponsoreiden muistaminen ym., harjoittelua ilman ohjelmaa. tehostettu lihashuolto