TUE erivapaus

TUE erivapautta jollekin lääkeaineelle haetaan kansallisesti SUEK:lta ja kansaivälisesti FIM:ltä.

Etenemisohjeet erivapauden hakemiseen SUEKilta

 

- Tarkista KAMU-lääkehausta onko hoidoksi ajateltu lääke kielletty vai sallittu.

- Selvitä, kuulutko SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin vai tulisiko sinun hakea erivapautta kansainvälisen lajiliittosi kautta.

- Jos kuulut SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin, älä aloita urheilussa kaikkina aikoina (kilpailujen aikana ja kilpailujen ulkopuolella) kiellettyä lääkitystä tai hoitoa ennen kuin sille on myönnetty erivapaus tai käytä kilpailun aikana kiellettyä lääkitystä kilpailun aikana ennen kuin sill eon myönnetty erivapaus. Huom. Tämä ei koske sairauden kiireellistä hoitoa vaativia tilanteita kuten hätätilanteita!

- Keskustele ensin lääkärisi kanssa, olisiko kielletylle lääkitykselle tai hoitomuodolle olemassa urheilussa sallittua vaihtoehtoa.

- Tulosta SUEKin erivapaushakemuslomake 

- Täytä hakemuslomake mielellään englanniksi yhdessä hoitavan lääkärisi kanssa.

- Sekä lääkärin että urheilijan ja tarvittaessa urheilijan huoltajan tulee allekirjoittaa hakemuslomake!

- Liitä hakemukseen diagnoosin vahvistavat potilasasiakirjat, sisältäen koko sairaushistorian tulokset ja kuvat tehdyistä lääketieteellisistä tutkimuksista, lääketieteelliset perusteet, miksi hoitomuoto on välttämätön, lääketieteelliset perusteet, miksi kiellettyä lääkitystä tai hoitomuotoa ei voida korvata urheilussa sallituilla vaihtoehdoilla.

- Ennen hakemuksen lähettämistä ota itsellesi kopio hakemuksesta ja sen liitteistä!

- Lähetä hakemus liitteineen SUEKille: 

postitse: Valimotie 10, 00380 Helsinki tai

sähköpostilla, mikäli koet turvalliseksi tavaksi toimittaa terveystietoja: erivapaus@suek.fi

www.suek.fi

www.fim-live.fi

 

Apuja ja lisätietoja saa SML:n toimistolta.