Vakuutusyhtiön kilpailuttaminen

Vakuutusyhtiön kilpailuttaminen kaudelle 2024

Kilpailijalisenssin anojalla on mahdollisuus kilpailuttaa eri vakuutusyhtiöitä saadakseen itselleen parhaiten sopivan vakuutustuotteen.
Mikäli Moottoriliiton kilpailijalisenssiin liitetystä tapaturmavakuutuksesta halutaan hakea vapautusta, se voidaan tehdä lähettämällä Moottoriliittoon kilpailijan ja/tai vakuutusyhtiön täyttämä alla oleva liitelomake. Siinä vahvistetaan, että henkilöllä on voimassa Moottoriliiton vähimmäisvaatimusten mukainen tapaturmavakuutus.

Vapautusta haettaessa hyväksytään käsittelyyn vain edellä mainittu kaikilta osin täytetty Moottoriliiton lomake. Vuodelle 2024 ei hakemusta tarvitse toimittaa edellisen vuoden loppuun mennessä, vaan hakemukset käsitellään, vaikka ne toimitetaan vuoden 2024 aikana.