Vakuutusyhtiön kilpailuttaminen

Vakuutusyhtiön kilpailuttaminen kaudelle 2024

Kilpailijalisenssin anojalla on mahdollisuus kilpailuttaa eri vakuutusyhtiöitä saadakseen itselleen parhaiten sopivan vakuutustuotteen.
Mikäli Moottoriliiton kilpailijalisenssiin liitetystä tapaturmavakuutuksesta halutaan hakea vapautusta, se voidaan tehdä lähettämällä Moottoriliittoon vakuutusyhtiön täyttämä alla oleva liitelomake. Siinä yhtiö vahvistaa, että henkilöllä on voimassa Moottoriliiton vähimmäisvaatimusten mukainen tapaturmavakuutus. Samalla lomakkeella anoja hakee vapautusta Moottoriliiton vakuutuksesta.

Vapautusta haettaessa hyväksytään käsittelyyn vain edellä mainittu kaikilta osin täytetty Moottoriliiton lomake. Minkäänlaisia liitteitä (esim. vakuutuskirjoja tai vakuutusyhtiön omia lomakkeita) ei käsitellä. Lomakkeita saa pyydettäessä Moottoriliitosta. Vuodelle 2024 ei hakemusta tarvitse toimittaa edellisen vuoden loppuun mennessä, vaan hakemukset käsitellään, vaikka ne toimitetaan vuoden 2024 aikana.