Ilmoittajalisenssit

Ilmoittajalisenssin haltija on oikeutettu ilmoittamaan kilpailijoita kansallisiin-, Suomen Mestaruus- ja Suomen Cup -kilpailuihin ja saamaan nimensä näkyviin kilpailun käsiohjelmassa sekä Moottoriliiton verkkosivuilla. Varsinaisen ilmoittajalisenssin haltija saa lisäksi kaksi kilpailuihin ja kilpailun varikolle pääsyyn oikeuttavaa vapaakorttia. Ylimääräisiä vapaakortteja voidaan myöntää perustellusta anomuksesta ja lisämaksusta. Pääsy koskee niitä kilpailuja, joihin ilmoittajan ajaja osallistuu.

Messujen ja tapahtumien yhteydessä sekä sisähalleissa järjestettävien kilpailujen osalta Moottoriliitto tiedottaa korttien voimassaolosta kilpailukohtaisesti.

Velvollisuudet
Anomalla ilmoittajalisenssiä anoja sitoutuu noudattamaan urheilusäännöstön määräyksiä sekä muita Moottoriliiton antamia määräyksiä ja ohjeita. Rikkomuksista voi seurata ilmoittajalisenssin menettäminen määräajaksi ja/tai Moottoriliiton hallituksen erikseen määräämä sanktio.