Ilmoittajalisenssit

Ilmoittajalisenssin haltija on oikeutettu ilmoittamaan kilpailijoita kansallisiin-, Suomen Mestaruus- ja Suomen Cup-kilpailuihin ja saamaan nimensä näkyviin kilpailun käsiohjelmassa sekä SML:n kotisivuilla. Varsinaisen ilmoittajalisenssin haltija saa lisäksi kaksi kilpailuihin ja kilpailun varikolle pääsyyn oikeuttavaa vapaakorttia. Ylimääräisiä vapaakortteja voidaan myöntää perustellusta anomuksesta ja lisämaksusta. Pääsy koskee niitä kilpailuja, joihin ilmoittajan ajaja osallistuu.

Messujen ja tapahtumien yhteydessä sekä sisähalleissa järjestettävien kilpailujen osalta SML tiedottaa korttien voimassaolosta kilpailukohtaisesti.

Velvollisuudet

Anomalla ilmoittajalisenssiä anoja sitoutuu noudattamaan urheilusäännöstön määräyksiä sekä muita SML:n antamia määräyksiä ja ohjeita. Rikkomuksista voi seurata ilmoittajalisenssin menettäminen määräajaksi ja/tai SML:n hallituksen erikseen määräämä sanktio.