Kriisiapu ja jälkihoito

Kriisiapu on tärkeä osa läheltä piti -tilanteen tai vakavamman onnettomuuden jälkihoitoa. Valikosta löytyvillä alasivuilla on löydettävissä tarkempaa tietoa saatavilla olevasta kriisiavusta, jota esimerkiksi Motoristien Kriisipalvelu tarjoaa.