Moottoriurheilijan ja moottoriurheiluvalmentajan polut

Klikkaa kuvia isommiksi ja selaa lisää kuvia sivulle vierittämällä

 

Urheilijan polku -termi tarkoittaa sitä yksilöllistä reittiä, jolla kuvataan urheilijan matkaa lapsuudesta aina urheilu-uran päättymiseen ja sen jälkeiseen aikaan. Urheilijan polku keskittyy pitkäjänteisen kehityksen rakentamiselle lyhytjänteisen tulosorientoituneisuuden sijaan.

Moottoriurheilijan polun tarkoituksena on luoda hyvä kuva urheilijan kehittymisestä eri kehitysvaiheissa huomioiden ikä, kasvu ja lajissa kehittymiseen tarvittavat ominaisuudet sekä ympäristötekijät. Lapsen ja nuoren kehittymisessä on huomioitava yksilöllisyys. Moottoriurheilijan polku on keskimääräinen kuvaus vaiheittaisesta kehityksestä, yksilöllisiä eroja saattaa ilmetä biologisten kasvuerojen vuoksi. Malli käyttää kehityspolun havainnollistamiseksi ohjeellisia ikäluokituksia, huomio tulee kuitenkin pitää kehitysvaiheiden sisällöissä iän sijasta. Luonnollinen kehittyminen tapahtuu eri ihmisillä eri aikaan, eikä sitä voi, eikä olisi tarpeenkaan muuttaa. Sen vuoksi iät ja kuvatut asiat ovat viitteellisiä ja niitä tulee soveltaa yksilöllisyys huomioiden. Kehittyminen on liukuvaa, ei portaittaista etenemistä ja harjoittelun suunnittelussa ja toteuttamisessa on aina ensisijaisesti huomioitava yksilön sen hetkiset ominaisuudet laajana kokonaisuutena. Kehittyvän urheilijanuran tulisi silti edetä nousujohteisesti hyödyntäen ja mukaillen urheilijan polun malleja eri asioiden osalta iästä riippumatta. Ominaisuuksien voimakkaimman kehitysvaiheen jälkeenkin ominaisuuksia voi edelleen kehittää.

Urheilijan polku on lajin kannalta kansallisesti tärkeä sillä sen avulla luodaan punainen lanka – yhtenäinen käsitys – urheilijan kehitysvaiheista, joka mahdollistaa yhtenäisen toimintamallin rakentumisen. Yhtenäisen kehitysmallin kautta luodaan vahva valmennuskulttuuri juniorista aikuisiän ammattilaisuuden kautta elämäntapaharrastajaksi asti.

Urheilijan polku toimii hyvänä tukena moottorikerhojen toiminnan suunnittelussa. Urheilijan polku kuvaa tavoitteellista sisällöllistä kokonaisuutta sekä ottaa myös kantaa lajin kustannuksiin. Polun tarkoituksena ei ole asettaa rajoituksia vaan tarjota ohjeellinen näkökulma ja toimia punaisena lankana harjoitussisältöjen rakentamisessa.

Moottoriurheilijan polku -materiaalit:
Kuvaa klikkaamalla aukeaa motocrossarin polku