Toimitsijat

Ammattitaitoiset toimitsijat ovat elinehto moottoriurheilun turvallisen ja sujuvan kilpailutoiminnan toteuttamiselle. Moottoriliiton kilpailuluvan saamisen edellyttämät toimitsijavaatimukset on määritelty Urheilusäännöstössä ja tarvittaessa niitä on täydennetty kunkin lajin lajisäännöissä. Toimitsijoiden koulutus voidaan jakaa karkeasti kansainvälisten liittojen, Moottoriliiton, lajiryhmien sekä kerhojen toteuttamiin koulutuksiin, joilla tavoitellaan turvallista ja sujuvaa kilpailutoimintaa.

Toimitsijalisenssien tiedot löytyvät Motti-palvelusta. Tällä hetkellä Motista ei kuitenkaan löydy ihan kaikkia ennen kesäkuuta 2023 myönnettyjä toimitsijalisenssejä, joten kerhon vastuuhenkilö voi pyytää ajantasalla olevat toimitsijatiedot Moottoriliiton toimistolta (miska.jokinen@moottoriliitto.fi).

Urheilusäännöstön määrittelemät toimitsijat kilpailuun

Kilpailun tuomaristo (valvovat toimitsijat)
Kilpailun valvoja (A-toimitsijalisenssi)
Tuomariston jäsen 1 (A-toimitsijalisenssi)
Tuomariston jäsen 2 (A-toimitsijalisenssi, joissakin tapauksissa B-toimitsijalisenssi)

Kansallisissa kilpailuissa, joilla ei ole SM- tai Suomen Cup -arvoa, tuomariston voi muodostaa valvoja yksin, mikäli lajisäännöissä ei toisin määrätä. Edellä mainituissa kansallisissa kilpailuissa toisella tuomariston jäsenellä voi olla myös B-toimitsijalisenssi.

Johtavat toimitsijat
Kilpailun johtaja (A-toimitsijalisenssi)
Kilpailun sihteeri (B-toimitsijalisenssi)
Katsastuspäällikkö (B+K-toimitsijalisenssi)
Ajanottopäällikkö (B-toimitsijalisenssi)
Ympäristöpäällikkö (B+Y-toimitsijalisenssi)

Toimitsijalisenssitasot
Kansainväliset toimitsijalisenssit
A-toimitsijalisenssi
B-toimitsijalisenssi

Lisäosat
K: Katsastus
R: Ratalajien tuomari
Y: Ympäristö