Toimitsijat

Ammattitaitoiset toimitsijat ovat elinehto moottoriurheilun turvallisen ja sujuvan kilpailutoiminnan toteuttamiselle. SML:n kilpailuluvan saamisen edellyttämät toimitsijavaatimukset on määritelty Urheilusäännöstössä ja täydennetty kunkin lajin lajisäännöissä. Toimitsijoiden koulutus voidaan jakaa karkeasti KV-liittojen, SML:n, lajiryhmien sekä kerhojen toteuttamiin koulutuksiin, joilla tavoitellaan turvallista ja sujuvaa kilpailutoimintaa.

Kerhon vastuuhenkilö voi pyytää ajantasalla olevat toimitsijatiedot SML:n toimistolta osoitteesta ville.salonen@moottoriliitto.fi

Kilpailuun tulee nimetä aina urheilusäännöstön määrittelemät johtavat toimitsijat:
Kilpailun johtaja (A-lisenssi)
Kilpailun Sihteeri (B-lisenssi)
Katsastuspäällikkö (B+K-lisenssi)
Ajanottopäällikkö (B+T-lisenssi)
Ympäristöpäällikkö (B+Y-lisenssi)

Toimitsijatasot
KV-lisenssit
A-lisenssi
B-lisenssi
C-lisenssit

Lisäosat:
K-katsastus
T-ajanotto
R-ratalajien tuomari
Y-ympäristö