Toiminnan eettiset periaatteet

Suomen Moottoriliitto ry on sitoutunut Olympiakomitean ry:n eettisiin periaatteisiin ja reilun pelin sääntöihin. Kaikessa Moottoriliiton ja sen jäsenkerhojen toiminnassa on tavoiteltava yhteisesti hyväksyttyjä linjauksia.