Kiusaamisen ja häirinnän ehkäiseminen

Kiusaamista ja häirintää voi esiintyä monella tavalla ja on ensisijaisen tärkeää puuttua kaikkiin tapauksiin heti, kun ne ovat tulleet yhdistyksen tietoon. SML:n jäsenkerhoilla on velvollisuus edistää kaikkien harrastajien turvallista moottoriurheiluympäristöä puuttumalla ja selvittämällä kerhon toiminnassa ilmenneitä tapauksia.

SUEK on julkaissut "Vaikeneminen ei ole vaihtoehto" -julkaisun, jossa kuvataan häirintään ja kiusaamiseen liittyviä ilmiöitä, sekä tuodaan esille prosesseja vaikeiden tilanteiden ratkaisemiseksi. Lisää aiheeseen liittyvää materiaalia löytyy myös SUEKin sivuilta osoitteesta https://www.suek.fi/hairinta-urheilussa .

Lähde: SUEK