Turvallisuus

Turvallisuus luo toiminnan perustukset

Suomen Moottoriliiton jäsenkerhojen järjestämien harjoitusten, tapahtumien ja kilpailuiden tärkein huolehdittava vastuualue on turvallisuus. Turvallisuuden varmistaminen on kaikkien osallistujien, kilpailijoiden, huoltajien, toimihenkilöiden, toimitsijoiden, vapaaehtoisten sekä yleisön yhteinen velvollisuus. Tärkeintä on muistaa, että turvallisuutta ja turvallisuusjärjestelyitä ei tehdä viranomaisille vaan kaikkia tapahtumaan tai toimintaan osallistuvia varten.

Moottoriliiton turvallisuustyön tavoitteena on vaikuttaa kaikkien moottoriurheiluun liittyvien henkilöiden sekä mukana olevien tahojen asenteeseen ja huolehtia, että harjoitusten, tapahtumien sekä kilpailuiden turvallisuudesta voidaan varmistua parhaalla mahdollisella tavalla.

Turvallisuusosioon on koottu paljon tietoa sekä materiaalia turvallisuustyöhön niin kerhotasolla kuin kilpailun järjestäjille. Osiosta löydät esimerkiksi valmiin mallipohjan turvallisuussuunnitelmalle sekä tietoa esimerkiksi kuluttajaturvallisuuslain edellyttämistä toimenpiteistä.

Lisätietoja moottoriurheilun turvallisuuteen liittyen on saatavilla Moottoriliiton toimistolta sekä turvallisuustyöryhmältä (turvallisuus@moottoriliitto.fi).

Turvallisuustyöryhmä

Turvallisuustyöryhmän tavoitteena on tehdä aktiivista työtä moottoriurheilun turvallisuuden kehittämiseksi. Turvallisuustyötä tehdään yhteistyössä kerhojen, harrastajien, kilpailuiden ja tapahtumien järjestäjien sekä viranomaisten kanssa.

Turvallisuustyöryhmän puheenjohtajana toimii Miska Jokinen.