FIM antidoping

Kansainvälisestä antidopingtoiminnasta ja dopingvalvonnasta vastaa kansainvälinen lajiliitto FIM. FIM suorittaa testejä kansainvälisissä arvokilpailuissa parhaaksi katsomallaan tavalla ja huolehtii kansainvälisten erivapauksien myöntämisestä urheilijoille, joilla on käytössä lääkärin määräämänä joku kiellettyjen aineiden listalla mainittu lääkeaine. Kaikki FIM:n jäsenjärjestöjen jäsenet ja lisenssin haltijat (SML lisenssi) ovat suoraan FIM:n antidopingsäännöstön alaisia, jolloin urheilija on velvollinen osallistumaan kansainvälisen liiton testaukseen niin ilmoitettaessa ja hakemaan tarvittaessa erivapautta lääkärin määräämälle kielletylle lääkeaineelle.
 

FIM Antidoping ohjeita ja lomakkeita