Liittokokous 2016

Valtakirjojen tarkastamisen nopeuttamiseksi, kokoukseen osallstuvia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen SML:oon osoitteeseen office@moottoriliitto.fi 

Määräaikaan mennessä on saapunut Helsinki Racing Club ry:n esitys Tapio Nevalan valitsemiseksi puheenjohtajaksi sekä hänen suostumuksensa.                             

Määräaikaan mennessä on saapunut Konneveden Moottorikerho / Urheiluautoilijat ry:n esitys Nita Korhosen valitsemiseksi 2. varapuheenjohtajaksi sekä hänen suostumuksensa.

Määräaikaan mennessä on saapunut seuraavien kerhojen esitykset henkilöiden valitsemiseksi hallituksen jäseniksi sekä heidän suostumuksensa:

EtMK, Kati Muotka,                         
IMK, Sami Backman             
KauhjMK, Timo Kujanpää            
KaMoKe, Jorma Kakko          
RiMPKK, Jari Mattila 
Y-SMK, Markku Nissinen                         

SUOMEN MOOTTORILIITON LIITTOKOKOUS 24.04.2016

SML:n vuoden 2016 liittokokous järjestetään Seinäjoella sunnuntaina 24.04.2016.

Muistutuksena liittokokouksen tärkeistä päivämääristä seuraavaa:

Edustuskelpoisuus: Jäsenyhdistys, joka on tammikuun 31. päivään mennessä suorittanut kaikki maksut edelliseltä tilikaudelta, on oikeus lähettää liittokokoukseen enintään kaksi edustajaa.

Henkilöesitykset:

Henkilöistä, joita jäsenyhdistys haluaa esittää liiton hallitukseen, tulee tehdä kirjallinen esitys ja näiltä esitetyiltä henkilöiltä tulee saada kirjallinen suostumus. Esitykset tulee toimittaa Suomen Moottoriliittoon ennen maaliskuun 1. päivää. (office@moottoriliitto.fi) 

Hallituksen erovuorossa ovat seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajana on toiminut Tapio Nevala (HelRC)

2. varapuheenjohtajana on toiminut Sirpa Nuuttila (P-HMKK).

jäsenet:                

Nita Korhonen, Konneveden MK/UA ry
Sami Backman, Imatran Moottorikerho ry
Timo Kujanpää, Kauhajoen Moottorikerho ry                 
Kati Muotka, Enontekiön Moottorikerho ry                
Seppo Suominen, Helsingin Moottorikerho ry 
Markku Nissinen,Ylä-Savon Moottorikerho ry                                               

Tiedotamme kokoukseen liittyvistä käytännön asioista kuten ilmoittautumisista SML:n verkkosivuilla

Kokoukseen liittyvä aikataulu ja valtakirjat toimitetaan jäsenkerhoille sähköpostitse.