Moottoriradan ympäristöluvan hakeminen

SML on laatinut yhteistyössä SITO:n, AKK-Motorsport ry:n ja ympäristöministeriön kanssa ympäristönsuojelulain (YSL) mukaisen ympäristöluvanhakuohjeen. YSL:n mukaisesti moottoriradalla tulee olla ympäristölupa ja ohjeistuksessa käydään läpi kaikki hakuprosessiin liittyvät tärkeimmät asiat.