SML:n ympäristöohjelma

SML toimii oman ympäristöohjelman sekä ympäristösääntöjen mukaisesti ja seuraa linjauksissaan FIM:n kansainvälisen Environmental Coden -linjauksia. SML tekee yhteistyötä Olympiakomitean ympäristövastuuverkoston kanssa ja toimintaa koordinoi SML:n hallituksen nimittämä Kestävän kehityksen työryhmä. 

SML huomioi toiminnassaan Olympiakomitean julkaisemat linjaukset ja työkalut urheiluyhteisön vastuullisuuden edistämiseksi. Lisätietoja näistä Olympiakomitean julkaisemista työkaluista löytyy heidän verkkosivuiltaan.

Olympiakomitealla on myös julkaistuna laajasti työkaluja ja materiaaleja vastuullisuuteen liittyen.