Lajien melupäästöarvot

Lajien melupäästöarvot ovat tärkeitä ympäristölupien melumallinnuksissa hyödynnettäviä arvoja. SML pyrkii tuottamaan eri lajien melupäästöarvoja ratojen ylläpitäjien käyttöön. Kaikki sivulta löytyvät materiaalit ovat vapaasti käytettävissä. Kaikkien ratojen ympäristölupia hakevien tahojen on hyvä olla yhteydessä SML:n toimistolle uusimman tiedon saamiseksi.