Enduro lajiryhmä tiedottaa 19.6.2024: Tiedote kilpailunjärjestäjille!

19.6.2024

Loukkaantumiset kilpailussa

Kilpailijoiden vähäisetkin loukkaantumiset tulisi kirjata kilpailusta laadittavaan tuomariston

pöytäkirjaan. Tieto loukkaantumisesta on todennettavissa tarvittaessa myöhemmin vakuutusyhtiötä varten. Lisäksi lajiryhmä pitää loukkaantumisista tilastoa, jota pystytään hyödyntämään myös lajin kehittämisessä.

Lajiryhmä suosittelee lisäämään kilpailun tietoihin seuraavan maininnan:

”Kilpailijan loukkaannuttua hänen tulee käydä ilmoittamassa loukkaantumisestaan kilpailun ensihoidolle/kilpailun järjestäjälle. On tärkeää, että vähäinenkin loukkaantuminen tulee kilpailun ensihoidon/kilpailun järjestäjän tietoon mahdollista myöhempää vakuutuskäsittelyä sekä lajin turvallisuuden kehitystyötä varten.”

Maali-AT:n sijoittaminen

Monesti kilpailijoilta jää käymättä maali-AT, koska maali-AT sijaitsee sellaisessa paikassa, että se jää huomaamatta varikolle saavuttaessa.

Enduron säännöissä on, että kilpailun järjestäjän tulee laatia pihakartta, josta ilmenee maali-AT:n sijainti. Kaikissa kilpailuissa tätä ei ole säännöistä huolimatta laadittu. Aina eivät kilpailijatkaan ota selvää, missä maali-AT sijaitsee tiedottamisesta huolimatta.

Lajiryhmä suosittelee, että kilpailussa maali-AT sijoitetaan siten, että kilpailija ei voi olla ohittamatta sitä varikolle saapuessaan.

Lisäksi kilpailusta tulee laatia pihakartta, mistä ilmenee maali-AT:n sijainti.

Pihakartan on oltava nähtävillä kilpailukeskuksessa sekä kilpailun virallisilla kotisivuilla ja ilmoitustaululla.