Kysely koronapandemian akuuteista vaikutuksista urheiluseurojen talouteen ja toimintaan

5.5.2020

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) tekee selvityksen koronapandemian akuuteista vaikutuksista liikuntatoimialaan Suomessa. Osana selvitystä toteutetaan kysely eri lajien urheiluseuroille. Kyselyllä kartoitetaan koronapandemian vaikutuksia seurojen taloudelle ja toiminnalle.  Tavoitteena on luoda eri tahoille (OKM, VLN, lajiliitot, kunnat) yhteinen tilannekuva koronapandemian vaikutuksista sekä tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Valtion liikuntaneuvosto on tilannut seurakyselyn toteutuksen Smart Sport kehittämisosuuskunnalta. Kysely toteutetaan yhteistyössä lajiliittojen ja Olympiakomitean kanssa.

Kyselystä saatavat tiedot raportoidaan siten, että niistä ei voi tunnistaa yksittäisen seuran vastauksia. 

SML toimittaa lähipäivinä kyselyn kaikille jäsenkerhoille suoraan ja kyselyyn lähetetään vain yhdet vastaukset kerhon kohden.Olkaa aktiivisia ja vastatkaa kerhollenne saapuvaan kyselyyn viimeiseen vastauspäivään mennessä, niin olemme mukana tukemassa suomalaista liikuntaa ja urheilua.

SML ry