Moottoriurheilun ajankohtaisia asioita koronaepidemiasta ja kilpailutoiminnasta

24.4.2020

Viikot ovat vierineet vauhdilla ja muutama sana jälleen SML:n toiminnasta ja koronarajoitusten vaikutuksesta toimintaamme. Tällä hetkellä valmistelemme valtionavun raportointia Opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä tärkeänä asiana pöydällä on vuoden 2020 liittokokouksen suunnittelu. Toimintakertomus on muutamaa lisäystä vaille valmiina ja liiton taloudenhoito, ja kesään valmistautuminen vievät suuren osan päivistä. Viime viikolla SML:n hallitus päätti 14.4.2020 kokouksessaan uudesta nimikkeestä ja SML:lle nimettiin uusi pääsihteeri. Aiemman toimitusjohtaja -nimikkeen sijaan valittiin yleisemmin yhdistystoimintaan liitetty ja kansainvälisten moottoriliittojen linjausta mukaileva tehtävänimike, joka näin korvaa aiemman toimitusjohtaja -nimikkeen. Tehtävän kuva ja vastuut säilyvät edelleen kuitenkin samoina ja sen osalta ei muutoksia tule.

Koronaepidemian vaikutukset näkyvät voimakkaasti moottorikerhojen ja SML:n taloudessa ja olemme joutuneet tekemään hyvinkin rajuja säästöpäätöksiä viime kuukausien aikana. Näihin päätöksiin kuuluvat omana osanaan myös SML:n henkilöstön työjärjestelyt. Kesälomat on nyt aikaistettu toukokuulle siten, että toimisto pystyy kuitenkin palvelemaan harrastajia mahdollisimman joustavasti. Tällä lomajärjestelyllä varaudumme siihen, että henkilöstömme on valmis palvelemaan täysin voimin heti kauden käynnistyttyä. Henkilöstön lomautukset on suunniteltu alkamaan kesäkuun alusta ja tämä koskee kaikkia työntekijöitä pääsihteeri mukaan lukien. Linjaamme vielä lomautuksien laajuudesta ja mahdollisesta osa-aikaisuudesta erikseen toukokuun aikana, kun valtio tiedottaa rajoituksista ja niiden voimassaolosta. On selvää, että toiminnan käynnistyessä toimisto kuitenkin palvelee jäseniään normaalisti.

Talous on puhuttanut paljon koko urheiluyhteisössä ja valtio on uudessa talousarvio 2:ssa kohdistanut ylimääräisiä tukirahoja liikuntajärjestöille. 29.4 pidettävässä kokouksessa tehdään valtion toimesta tärkeitä päätöksiä näitä tukia koskien. Tämän jälkeen saamme lisätietoja siitä, miten ja mihin tarkoitukseen valtion tukia voi hakea. Tästä tiedotamme kaikkia jäsenyhdistyksiä heti, kun lisätietoja on tarjolla, joten pysykää kuulolla.

Valtioneuvosto ilmoitti myös keskiviikkona uusista rajoituksista koskien kesän suuria yleisötapahtumia. Yli viidensadan hengen tapahtumat kielletään vähintään heinäkuun loppuun asti. Kansalaisten terveyden ja epidemian leviämisen näkökulmasta massatilaisuuksien rajoittaminen on tärkeää ja samalla herää kysymys siitä, miten SML tulee kilpailutoiminnastaan linjaamaan? Monet yhteydenotot ovat koskeneetkin sitä, onko SML kieltämässä kilpailutoimintaa heinäkuun loppuun asti. Näin emme ole toimimassa. Ensisijaisesti tavoitteena on pohtia turvallisia ja vastuullisia vaihtoehtoja harjoittelulle ja kilpailutoiminnalle, voimassa olevat rajoitukset ja harrastajien terveys huomioiden. Tarkempia tietoja rajoituksista ja niiden mahdollisesta keventämisessä on tulossa näillä näkymin 3.5, jolloin Suomen hallitus järjestää seuraavan tiedotustilaisuuden. Tällä hetkellä kilpailutapahtumat ovat pannassa ja emme vielä tiedä kuinka pitkään 10 hengen rajoitus on voimassa. On mahdollista, että rajoitus puretaan portaittain pidemmän aikavälin aikana, mutta tuo toukokuun alun seuraava info avaa toivottavasti laajemmin tulevien rajoitusten muotoa. Tämän jälkeen päivitämme myös SML:n ohjeistusta tilannetta vastaavaksi.

Terveyden huomioimisen on oltava ensisijaista meille kaikille. Racing for fun -konsepti sekä jäsentenväliset kilpailut tarjoavat kevyempiä vaihtoehtoja paikallisten harrastekilpailujen järjestämiseksi ja näin tapahtuman osallistujien ja yleisön määrä pysyy maltillisena. Emme ehkä pääse nauttimaan kaikkein suurimmista arvokisoistamme, mutta kilpailu- ja harjoittelutoiminta on mahdollista, kun se sovitetaan oikein viranomaisten määräyksiin. Etukäteen tehty suunnittelu ja valmistelu on nyt tärkeintä. Siten pääsemme liikkeelle pienimuotoisten ja jopa uusien ja innovatiivisten kilpailumuotojen ja harrastetapahtumien merkeissä, kun rajoitukset sen sallivat. Kannattaa siis pohtia avoimesti uusiakin mahdollisuuksia ja näin myös SML:n toimesta on tarkoitus tehdä. Kaikki odottavat toki kesän SM – ja Suomen cup -kilpailuja ja niitä kohti varmasti kuljetaan, vaikka se tässä vaiheessa vaatiikin kärsivällisyyttä. Aika näyttää miten onnistumme, mutta avoin keskustelu ja suunnittelutyö ei varmasti mene hukkaan. Teemme ainakin parhaamme asian ratkaisemiseksi tässä vaikeassa tilanteessa.

Tapahtumien lisäksi on tässä hyvä mainita myös moottoriurheilun parissa toimivat yrittäjät ja maahantuojat. On tärkeää tukea omaa paikallista alan yritystoimintaa niiltä osin, kuin se kunkin harrastajan osalta on mahdollista. Moottoriurheilu tarvitsee kaikkia toimijoita nyt ja tulevaisuudessa.


Kärsivällisyyttä koko jäsenkunnalle vallitsevissa olosuhteissa ja harjoitelkaa turvallisesti.

 

Ville Salonen
Pääsihteeri
Suomen Moottoriliitto ry

Päivämääriä
SML:n hallituksen kokous 5.5.2020
SML:n talousryhmän kokous 7.5.2020
Suomen hallituksen lisätietoja rajoituksista 3.5.2020 (varauksella)
Lisätietoja urheiluyhteisön tukipaketista 29.4.2020 (varauksella)