SML ja MK -matkailuryhmä palkitsivat Kelekkamessuilla vuoden kelkkailukohteen ja vuoden kelkkailijan

2.11.2019


Vuoden kelkkailukohde ja vuoden vapaa-ajankelkkailija 2019


Suomen Moottoriliitto ry (SML)  ja SML:n MK-matkailuryhmä palkitsivat Rovaniemen Kelekkamessuilla vuoden kelkkailukohteen sekä vuoden vapaa-ajankelkkailijan.
Vuodesta 2000 toiminut Suomen Moottoriliiton MK-matkailuryhmä tukee kelkkailua harrastuksena sekä toimii asiantuntijana kelkkailuun vaikuttavan lainsäädännön laatimisessa. Ryhmä seuraa alueellista matkailukaavoitusta ja on mukana matkailukeskusten turvallisen liikenteen suunnittelussa.

SML:n jäsenkerhot saivat esittää omia ehdokkaitaan vuoden kohteeksi ja vuoden kelkkailijaksi ja  palkittavien valinnassa huomioitiin kelkkailun huomioiminen palvelujen tarjonnassa sekä aktiivinen ja pitkäaikainen toiminta kelkkailun parissa.

Vuoden 2019 kelkkailukohteeksi valittiin Kieringin Lomakylä Oy, Kieringin kylästä Sodankylän kunnassa. Yrittäjinä Kieringin Lomakylä oy:ssä toimivat Teija Raaterova ja Ari Mikkola

Vuoden 2019 vapaa-ajan kelkkailijaksi valittiin Oululainen Mika Holappa.

Suomen Moottoriliitto ry onnittelee palkittuja!

SML ry