Cross Countryn lajipäivä 2021

Cross Countryn lajipäivä 2021

Cross Countryn lajiryhmä järjesti vuoden 2021 lajipäivän lauantaina 20.11.2021 kello 11-14 Teams-etäyhteydellä. Lajipäivän aikana käsiteltiin lajin ajankohtaiset asiat, vuoden 2022 säännöt ja kilpailukalenteri sekä vastatiin esille nousseisiin kysymyksiin.

Lajiryhmä kiittää kaikkia tilaisuudessa mukana olleita! Lajipäivässä esitetty materiaali on luettavissa alla olevan linkin takaa.