Lajien elinvoimaisuuskysely

SML:n hallitus haluaa teettää lajeille elinvoimaisuuskyselyn SML:n käyttöön. Kysely on suunnattu lajiryhmille. 

Vastaa kysymyksiin edustamasi lajin osalta asteikolla 1-5 (1 heikko, 2 välttävä, 3 tyydyttävä, 4 hyvä, 5 erinomainen. 

SML ry