Enduron lajiryhmän tiedottaa alkuvuoden kilpailujen järjestämisestä

28.1.2021

Endurokilpailujen järjestämisestä

Lumitilanteen kannalta tämä talvi on ollut paras hetkeen. Lunta on etelässäkin enemmän jo tähän mennessä, kun pariin viime talveen yhteensä. Monilla enduroreiteillä on jo päästy spooriajamisen makuun ja luonnollisesti kaikki toivovat tämä jatkuvan koko talven. Korona pandemia ei ota talttuakseen ja viranomaiset päivittävät rajoituksia ja suosituksia tiuhaan tahtiin.  

Haluaisimme muistuttaa kaikkia enduroharrastajia muutamista asioista kilpailutoimintaan liittyen. Valitettavasti muutamia endurokilpailuja on jo peruttu alkukauden osalta koronan johdosta. Kaikki endurokilpailut tehdään täysin moottorikerhojen vapaaehtoisin talkoovoimin. Tämän päivän tilanne on se, että lähes kaikissa moottorikerhoissa tuo talkoojoukko, joka tekee kaiken valmistelevan työn kilpailua varten on hyvin pieni joukko, usein vain kourallinen ihmisiä. He käyttävät pyyteettömästi vapaa-aikaansa reitin tekoon, kilpailuun liittyviin kirjallisiin töihin, lupahakemuksiin, kilpailupäivän talkoolaisten hankintaan jne. Ilman näitä ihmisiä, meillä ei ajettaisi yhtään ainutta kilpailua. Haluamme luonnollisesti kiittää tässä heistä ihan jokaista heidän arvokkaasta työstään lajia kohtaan.

Hyvin monelle moottorikerholle kilpailun järjestäminen on ainoa tulonhankkimiskeino. Kilpailujen tuotoilla kerhojen on mahdollista kehittää toimintaansa, kattaa  kerhotalon kuluja, kattaa reittien kunnostuskuluja jne. Millään kerholla tuskin on aikaa ja voimia järjestää yhtään kilpailua pelkästään järjestämisen ilosta. Kilpailun järjestäminen vaatii myös joukon erilaisia lupia – ympäristölupa, maastoliikennelupa, poliisin lupa yleisötilaisuuden järjestämisestä jne. Kunnasta riippuen jotkut kilpailuun liittyvät luvat pitää jättää viranomaiselle jo 2 kuukautta ennen kilpailuajankohtaa ja riippumatta siitä voidaanko kilpailu loppujen lopuksi järjestää viranomainen laskuttaa luvan käsittelemisestä jopa satoja euroja. Yksittäisen endurokilpailun lupien käsittely (ilman Suomen Moottoriliiton kilpailulupaa) saattavat maksaa jopa lähes 1000 euroa, mikä on monelle moottorikerholle todella iso raha. Moottoriliitto on tästä poikkeus, koska laskuttaa kilpailuluvan vain toteutuneesta kilpailusta. Meidän täytyy myös muistaa, että viime kädessä aluehallintovirastot ja terveysviranomaiset ovat päättävässä asemassa siinä annetaanko lupa kilpailun järjestämiselle vai ei ja millaisin edellytyksin. Viranomaisten vaatimukset voivat myös olla kohtuuttomia kerhon resursseihin nähden esim. vaatimus järjestysmiesten määrästä varmistamaan ettei yleisöä pääse paikalle.

Sosiaalisessa mediassa on paljon arvosteltu ja ihmetelty, että on se kumma kun hiihtokilpailuja ja ralleja järjestetään, mutta ei endurokilpailuja. Noidenkin kilpailujen järjestäjillä on tarkat rajoitukset ja aluehallintovirastojen ja terveysviranomaisten ohjeet ja edellytykset ohjaamassa kilpailun järjestämisen mahdollistamista. Jos endurokilpailuun osallistumisen edellytyksenä olisi kaikkien kilpailuun osallistuvien (mukaan lukien huoltomiehet ja toimitsijat) pakollinen koronatestaus á 380 eur/henkilö, niin kuinka moni kilpailija sen olisi valmis maksamaan yhdestä kilpailusta? Entäpä esimerkiksi Salpausselän kisat, ko kisoja ei järjestetty pelkästään talkoovoimin (toki paljon talkooväkeäkin varmasti järjestelyissä mukana) ja mm. Lahden kaupunki on mukana kilpailujen järjestämisessä taloudellisesti. Ehkä monella moottorikerhollakin olisi matalampi kynnys kilpailun järjestämiseen, jos jokin muu taho esim. kaupunki olisi mukana tukemassa kilpailua taloudellisesti ja ottamassa myös vastuuta mahdollisten tappioiden kattamisesta, jos kilpailu viime hetken rajoitusten johdosta peruuntuisikin.

 

Tammikuun loppua elettäessä odotamme kuitenkin positiivissa tunnelmissa, että helmikuussa päästään viimein avaamaan tämän vuoden endurokausi. Toki kaikkien täytyy muistaa se, että tilanne voi muuttua nopeastikin ja rajoitukset sen myötä kiristyä. Kaikkien kilpailunjärjestäjien on hyvä olla yhteydessä aluehallintovirastoon sekä paikallisiin terveysviranomaisiin mahdollisimman hyvissä ajoin. Kysykää neuvoja ja ohjeita, millaisin toimenpitein kilpailu olisi mahdollista viedä läpi.

Pidetään kaikki itsestämme ja läheisistämme huolta ja mennään kilpailupaikoille vain täysin terveinä. Kunnioitetaan kilpailunjärjestäjien arvokasta työtä ja noudatetaan kilpailunjärjestäjän ohjeita tässä poikkeustilanteessa, jolloin myös varmistamme sen, että seuraavillakin kilpailuilla on suuremmat mahdollisuudet toteutua.

Enduron lajiryhmä

Enduron lajipäällikkö

Jari kakko

0500-506 552