Hallituksen esitys eduskunnalle liikennevakuutuslaista on julkaistu – Moottoriliiton ajamat asiat löytyvät esityksestä

23.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain, Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta on julkaistu tänään 23.2.2024.

Tärkeimmät moottoriurheilua koskevat kohdat löytyvät esityksen kohdasta 2.2.3 Poikkeukset vakuuttamisvelvollisuudesta ja moottoriurheilutapahtumat.

Esitys näyttää olevan Moottoriliiton näkemyksen mukainen. Pitkään jatkunut vaikuttamistyö on tuottanut toivottua tulosta.

Ote esityksestä: direktiiviä ei sovelleta ajoneuvon käyttöön moottoriurheilutapahtumissa ja -toiminnoissa, mukaan lukien kilpa-ajot, kilpailut, harjoittelu, testaus ja esittelyt rajoitetulla ja merkityllä alueella jäsenvaltiossa, kun kyseinen jäsenvaltio varmistaa, että toiminnan järjestäjä taikka mikä tahansa muu taho on ottanut vaihtoehtoisen vakuutuksen tai takuun, joka kattaa kolmansille, katsojat ja muut sivulliset mukaan lukien, aiheutuvan vahingon muttei välttämättä kata osallistuville kuljettajille ja heidän ajoneuvoilleen aiheutuvaa vahinkoa. 

Lue koko esitys täältä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_10+2024.aspx

Esitys menee nyt eduskunnan käsittelyyn ja tiedotamme pian lisää asian etenemisestä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2024.